Nicoleta Onaci
  Asistent Medical

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eros lorem, posuere ut interdum quis, vehicula suscipit massa. Pellentesque quis sodales quam at nulla non lacus lobortis pellentesque quis ligula suspendisse at tortor.

  Vestibulum purus massa, hendrerit id laoreet vitae, condimentum at tortor condimentum vulputate sem sed volutpat aliquam quis egestas ex mauris id sem dui.

  Duis auctor lobortis sapien at facilisis. In sed risus hendrerit, scelerisque mauris ut, placerat enim. Sed hendrerit laoreet pretium. Duis imperdiet massa eu nisi faucibus, quis interdum erat placerat. Cras luctus urna sed elit consequat, nec elementum nisi dignissim. Quisque quis varius lacus. Vivamus lacinia facilisis risus a venenatis.

  Quisque sed diam eget sem dapibus tristique. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus commodo dolor nec diam laoreet lacinia. Cras egestas turpis quis tellus tempor, et bibendum nisi vulputate. Nunc vehicula elit id lacus vestibulum, eget sodales lacus finibus. Ut sem turpis, molestie quis ullamcorper non, condimentum ut sem.

  Suspendisse dictum dui at massa malesuada convallis. Integer nunc metus, congue eu ligula sit amet, auctor vulputate nisi. Integer consequat libero non eros ultricies ullamcorper.

  Utilizăm cookies-uri pentru a-ți oferi o experiență cât mai plăcută în utilizarea site-ului. Utilizarea în continuare a site-ului reprezintă acordul dumneavoastră de colectare a cookie-urilor în conformitate cu politica GDPR. View more
  Cookies settings
  Acceptă
  Refuză
  Politica de confidențialitate
  Privacy & Cookies policy
  Cookie name Active
  ACZDental Life SRL, în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului dentallife.ro , respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează website-ul www.dentallife.ro. Fundamental pentru misiunea noastră de a vă furniza servicii medicale de calitate este angajamentul nostru de a fi transparenţi cu privire la datele pe care le colectăm, modul de utilizare şi persoanele cărora pe care le distribuim.

  I. Ce dispoziții legale respectăm?

  Pentru a ne respecta obligația de a prelucra datele care ne sunt furnizate în mod onest, transparent și informat, respectăm următoarele acte normative:
  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ”RGPD”);
  • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private.
  Instituția care asigură aplicarea dispozițiilor normative anterior menționate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aceasta având competența de a investiga prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 190/2018, precum și a Regulamentului UE 2016/679 și de a aplica sancțiuni, în cazul în care constată încălcarea dispozițiilor legale de către operatorii de date cu caracter personal, în urma sesizărilor din oficiu sau pe baza unor plângeri depuse de persoanele lezate în drepturile lor.

  II. Ce date prelucrăm

  Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău) atunci când completezi formularul de contact. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul calculatorului dvs., cookies-urile, adresa MAC a computerului), dar asociate cu persoana dvs. ne ajută să vă putem identifica și reprezintă astfel date personale. Politica DentalLifeeste de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să vă oferim cea mai plăcută experiență atunci când utilizați website-ul DentalLife.

  II.1. Datele dvs.

  În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre dvs.:
  • Nume și prenume;
  • Adresă de e-mail;
  • Numărul de telefon;
  O parte din datele dvs. cu caracter personal („date” sau „date personale”) sunt colectate direct de la dvs., iar altă parte sunt colectate indirect, rezultând din navigarea dvs. și utilizarea unor platforme asociate.
  Scopul colectării și prelucrării Ce fel de date și în ce mod? Temeiul juridic
  Date pe care ni le furnizați direct
  Accesarea formularului de contact Vă putem crea o programare sau primi mesaje de la dvs. doar dacă ne oferiți obligatoriu următoarele date personale: - Nume, prenume; - Adresa de e-mail; - Număr de telefon; Art. 6, al. 1, lit. b) din Regulamentul 679/2016 – pentru executarea unui contract, respectiv oferirea unor servicii
  Date pe care le colectăm automat
  Navigarea online Atunci când vă introduceți datele dvs. in formularul de contact, mai colectăm cu ajutorul cookie-urilor și date obținute de la computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de dvs. („dispozitivul”), informații cu care vă putem identifica online („identificatori online”), date pe care le folosim pentru îmbunătățirea experienței dvs. ca utilizator al platformei: - Adresa IP/Adresa MAC; - Browser-ul de internet pe care îl utilizați și versiunea sistemului de operare al dispozitivului; - Date de protocol HHTP/HTTPS; - Locația generală a dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă conectați la platformă. (Vă rugăm să rețineți că majoritatea dispozitivelor vă oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv) („Cookie-uri” - fișiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs., plasate pe platformă. Scopul și modul în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, disponibilă pe site)

  III. Ce drepturi aveți

  În conformitate cu dispozițiile RGPD, aveți următoarele drepturi: Dreptul la informare. Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile dvs., în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele dvs. sunt incluse și în această Politică. Dreptul de acces la date cu caracter personal. Aveți dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre tine în mod gratuit. Dacă vei avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal. În cazul în care identificați că datele dvs. pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte: ne puteți trimite o solicitare de rectificare la adresa de e-mail: salut@dentallife.ro Dreptul de opoziție. În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepţia cazului în care (i) avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor oricăror persoane vizate; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei astfel de decizii, fiind exclusă chiar și crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Dreptul dvs. nu se aplică în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. şi DentalLife; ii) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern românesc şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate. Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs. în oricare dintre situațiile următoare: (a) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior; (b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele dvs. și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare; (c) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs.; (d) datele personale sunt prelucrate contrar legii; (e) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs. de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Dreptul de portabilitate. Atunci când prelucrăm datele dvs. în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, veți avea dreptul să ne soliciți transferul datelor dvs.: (a) către dvs. sau (b) către un alt operator indicat de către dvs. Menționăm că veți putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ați furnizat direct în mod activ. Dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul să depuneți orice plângeri în fața autorității de supraveghere a protecției datelor din România, A.N.S.P.D.C.P., asupra modului în care noi prelucrăm datele dvs. personale. Totuși, sperăm că veți decide să discutați mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi, sens în care vă asigurăm că vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor dvs.

  IV. Cât timp păstrăm datele?

  DentalLife prelucrează datele dvs. pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, precum și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite situații, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată. Pentru scopurile pentru care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor, evidențiate în tabelul de mai sus, vom prelucra datele dvs. cu privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice sau pentru a ne apăra drepturile în justiție. Consimțământul dvs. presupune acordul dvs. liber, specific și informat prin care acceptați fără echivoc ca datele dvs. să fie prelucrate de către noi în scopul pentru care vă dați acordul.

  V. Ce securitate oferim datelor furnizate de dvs.?

  DentalLife utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate angajaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale în vigoare. Totodată, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

  VI. Cu cine împărtășim datele dvs.?

  Datele dvs. personale pe care le introduceți pe acest site in formularul de contact nu sunt transmise către alte terțe persoane.

  VII. Informaţii de contact

  Dacă aveţi întrebări sau reclamaţii cu privire la prezenta politică, contactaţi-ne mai întâi pe noi. Am numit un Responsabil cu protecția datelor personale. Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care vă prelucrăm datele sau cu privire la drepturile dvs., ne poți contacta la adresa de e-mail dedicată: dpo@dentallife.ro sau la adresa poștală: Baia Mare, Aleea Dobrogei, nr.1, bl.1, județ Maramureș.

  IX. Modificări

  Prezenta Politică de confidențialitate poate fi modificată sau actualizată oricând de către DentalLife, atunci când considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele dvs.
  Save settings
  Cookies settings